Po co znakować?


Nie można nie doceniać roli dobrego oznakowania produkowanych elementów. Oznakowanie jest przede wszystkim wizytówką producenta - umożliwia późniejszą identyfikację własnego wyrobu a dzięki możliwości zapisania w oznakowaniu numeru seryjnego, daty produkcji lub numeru katalogowego, rozpoznanie elementu oraz jego okresu eksploatacji. Ma to ogromne znaczenie przy uwzględnianiu reklamacji i w obsłudze posprzedażnej. Dzięki oznakowaniu możliwe jest rozpoznanie elementów podrobionych lub o nieważnej gwarancji. Można także zidentyfikować z jakiej partii elementów pochodził wadliwy produkt. Czytelne trwałe oznakowanie produktu podnosi także jego estetykę i walory handlowe.

Jak znakować?

Istnieje wiele metod znakowania, różniących się technologią wykonywania znaku, jakością i trwałością znaku oraz kosztami zakupu urządzenia znakującego i jego późniejszej eksploatacji. Do zastosowań przemysłowych najczęściej stosowane jest znakowanie trwałe - które ingeruje w mniejszym lub większym stopniu w znakowaną powierzchnię pozostawiając na niej trwały znak.

Najstarszą i najtańszą metodą oznakowania jest mechaniczne, najczęściej ręczne wybijanie cechy (za pomocą młotka i pobijaka z wyżłobionym rewersem cechy). Ta metoda znakowania oferuje najniższą jakość, małą wydajność i elastyczność. Coraz częściej takie znakowanie jest zastępowane nowocześniejszymi metodami umożliwiającymi uzyskanie certyfikatów jakości ISO.

Uzyskanie cechy o znacznie lepszej jakości umożliwia zastosowanie znakowania przez wytłaczanie. Do wytłaczania stosuje się prasy ręczne lub o napędzie pneumatycznym, wyposażone w kasetkę z czcionkami lub numerator. Tak wykonane znaki mają zawsze jednakową głębokość, są ustawione w linii a przy wykorzystaniu znakowania na gorąco mogą też mieć duży kontrast. Zastosowanie takiego znakowania jest możliwe tylko na powierzchniach płaskich i gdy cecha nie jest często zmieniana.
Na podobnej zasadzie działa znakowanie elementów okrągłych po obwodzie za pomocą walcarki. Walcarka przetacza kasetę z czcionkami odciskając na powierzchni cechę.

Do znakowania tabliczek znamionowych istnieją specjalne maszyny udarowe umożliwiające osiągnięcie dobrej jakości znaku za stosunkowo niską ceną.


Zasada napędu igły w znakowarkach mikropunktowych firmy TELESIS

Zasada napędu igły w znakowarkach mikropunktowych firmy TELESIS


Dużym skokiem w technice znakowania są maszyny mikropunktowe. Elementem roboczym jest tu sterowana elektronicznie igła napędzana sprężonym powietrzem, która z dożą częstotliwością uderza w znakowaną powierzchnię (sposób napędu igły został opatentowany przez firmę TELESIS). Ten sposób znakowania znakomicie sprawdza się na powierzchniach płaskich jak i na dużych nierównościach (skok do 7 mm). Metoda mikropunktowa umożliwia szybką zmianę cechy znakowanie grafiki (np. logo firmy), kodu 2D Data Matrix oraz znakowanie elementów nawet po obróbce cieplnej. Maszyny mikropunktowe to maszyny szybkie wszechstronne i uniwersalne. Charakteryzują się dużą wydajnością i bardzo małymi kosztami eksploatacji. Dzięki elektronicznemu sterowaniu umożliwiono zautomatyzowanie zmiany daty, numeru seryjnego, numer zmiany itp. oraz włączenie urządzenia w linię produkcyjną i integracje z zakładowym systemem produkcji.


Najbardziej zaawansowaną metodą znakowania jest wypalanie laserem. Znakowanie tą metodą jest bardzo szybkie i estetyczne i kontrastowe. Szybki rozwój w tej dziedzinie techniki sprawia, że ceny urządzeń laserowych spadają i lasery znakujące są coraz bardziej popularne.

Rozwój techniczny dostarcza coraz nowszych i doskonalszych metod znakowania. Nasza firma stara się mieć w ofercie najnowsze i najtańsze rozwiązania techniczne. Staramy się rozwiązać każdy problem związany z trwałym znakowaniem przemysłowym.